vardas:
slaptažodis:
  


apie mus | bendruomenės | nuorodos | kontaktai | diskusijos | galerijos
      vvg nariai ir valdyba

PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAI

 

Eil. Nr.

Narys

Atstovaujantis asmuo/užimamos pareigos

Atstovaujamas sektorius

Pilietinė visuomenė

Verslas

Vietos valdžia

1.

Eugenijus Lunskis

Panevėžio r. savivaldybės administracijos direktorius

 

 

2.

Marijona Povilonienė

Berčiūnų kaimo bendruomenės narė, Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos tarybos narė

 

 

3.

Virginija Petrauskienė

Panevėžio r. savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių sk. vyr. specialistė

 

 

4.

Antanas Pocius

Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas

 

 

5.

Dalius Dirsė

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys

 

 

6.

Daiva Adamkevičienė

Panevėžio r. Žibartonių pagr. mokyklos direktoriaus pavaduotoja

 

 

7.

Asta Sakalauskienė

Panevėžio r. Raguvos gimnazijos direktorė

 

 

8.

Kazimieras Binkis

Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas, Naujamiesčio piliečių draugijos narys

 

 

9.

Vygantas Keturakis

ūkininkas

 

 

10.

Renata Kopūstienė

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centro direktorė

 

 

11.

Virginijus Šlezas

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Paįstrio seniūnijos seniūnas

 

 

12.

Milda Tamokaitienė

Jotainių kaimo bendruomenės narė

 

 

13.

Panevėžio rajono savivaldybė

Eugenijus Lunskis, jam nesant – Antanas Pocius

 

 

14.

Daiva Adašiūnienė

individuali veikla

 

 

15.

Egidijus Kavaliauskas

Raguvos bendruomenės narys

 

 

16.

Gintaras Raškauskas

VĮ Panevėžio miškų urėdijos vyr. miškininkas

 

 

17.

Valdas Vaičiulis

ūkininkas

 

 

18.

Audrius Zalatoris

Panevėžio rajono tarybos narys

 

 

19.

Panevėžio rajono Jotainių kaimo bendruomenė

Vilma Fedaravičienė

 

 

20.

Bernatonių bendruomenė

Vaidas Virbalas

 

 

21.

Panevėžio rajono Sujetų bendruomenės centras „Liepa“

Kęstutis Simonavičius

 

 

22.

Naujamiesčio piliečių draugija

Saulius Valčiukas

 

 

23.

Panevėžio rajono Uliūnų kaimo bendruomenė

Margarita Jarašūnienė

 

 

24.

Trakiškio gyventojų bendruomenė

Jolanta Silgienė

 

 

25.

Miežiškių gyventojų bendruomenė

Jurga Švagždienė

 

 

26.

Panevėžio rajono gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“

Odeta Baltramiejūnienė

 

 

27.

Panevėžio rajono bendruomenės centras „Bitė“

Jurgita Pociuvienė

 

 

28.

Nevėžio gyventojų bendruomenė

Virgilijus Buzas

 

 

29.

Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenė

Rasa Marozienė

 

 

30.

Gyventojų bendruomenė „Piniava“

Agnė Šablinskienė

 

 

31.

Uždaroji akcinė bendrovė Dembavos medelynas

Gytis Kuliešius

 

 

32.

Dainos Dambrauskienės įmonė

Daina Dambrauskienė

 

 

33.

Panevėžio rajono jaunųjų ūkininkų klubas

Jonas Adomavičius

 

 

34.

Mikas Pačekajus

ūkininkas

 

 

35.

UAB „Mototecha“

Kristina Juškienė

 

 

36.

Donatas Tumas

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys

 

 

37.

VšĮ Gerų naujienų televizija

Rūta Karčiauskienė

 

 

38.

Viešoji įstaiga „Route-4“

Erika Grigorjevaitė

 

 

39.

Šilų bendruomenė

Rasa Panavienė

 

 

40.

Gyventojų bendruomenė „Naujasis Velžys“

Birutė Kronienė

 

 

 

41.

Ramygalos bendruomenės centras

Zigmas Bezoraitis

 

 

42.

Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja

Panevėžio kredito unijos valdybos narė, VVG pirmininkė

 

 

43.

Vytas Jakubonis

Panevėžio r. savivaldybės administracijos Žemės ūkio sk. vedėjas

 

 

44.

UAB „Verslo kodas“

Akvilė Žiaunienė

 

 

45.

Rasa Sakalauskienė

Panevėžio r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

 

46.

Raguvos bendruomenė

Lina Petrikonienė

 

 

47.

Panevėžio rajono Ėriškių kaimo bendruomenė

Birutė Bronislava Grabauskienė

 

 

48.

Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai

Elena Stanienė

 

 

49.

Ina Kulikauskienė

Panevėžio r. savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja

 

 

 

 

Iš viso:

24

10

15

 

PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS NARIAI

 

 
Nr.
 
Vardas, pavardė 
 
Atstovaujama organizacija ar pareigos
 
Jauni žmonės* 
 
Vietos valdžios atstovai: 
1.
Daiva Adamkevičienė
Žibartonių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 
2.
Virginija Petrauskienė
Panevėžio r. savivaldybės Investicijų ir užsienio ryšių sk. vyr. specialistė
3.
Antanas Pocius
Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas
 
 
Verslo atstovai: 
4.
Valdas Vaičiulis
ūkininkas
5.
Kristina Juškienė
UAB „Mototecha“
6.
Mikas Pačekajus
ūkininkas
7.
Gytis Kuliešius
Uždaroji akcinė bendrovė Dembavos medelynas
 
Pilietinės visuomenės atstovai: 
8.
Erika Grigorjevaitė
Viešoji įstaiga „Route-4“
9.
Odeta Baltramiejūnienė
Panevėžio rajono gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“
10.
Birutė Kronienė
Gyventojų bendruomenė „Naujasis Velžys“
11.
Virgilijus Buzas
Nevėžio gyventojų bendruomenė
       
12.
Elena Stanienė
Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai“

*Asmenys iki 40 m. jų išrinkimo dieną į Panevėžio r.VVG valdybą 


PRIĖMIMO Į VVG TVARKA:

Priėmimo į VVG tvarka: asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai (pilnamečiai) asmenys, sumokėję stojamąjį įnašą ir priimti į narius visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

Juridinis asmuo, norintis įstoti į asociaciją, privalo pateikti pirmininkui arba valdybai prašymą bei sprendimą, kuriame nutarta stoti į asociaciją ir paskirti atstovaujantįjį asmenį dalyvauti asociacijos veikloje.

Fizinis (pilnametis) asmuo, norintis įstoti į asociaciją, privalo pateikti prašymą pirmininkui arba valdybai.

Prašymas priimti į VVG narius:
 - juridiniams asmenims;
 - fiziniams asmenims.

2015-06-29 visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 20150629T patvirtintas stojamojo įnašo dydis ir metinis nario mokestis:
VVG nario stojamojo įnašo dydis - 10 Eur;
metinis VVG nario mokestis - 5 Eur. 

 

Grįžti atgal
Žiūrėti    Pristatyti
kontaktinė informacija
Panevėžio rajono savivaldybė
Panevėžio kredito unija
Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga
Panevėžio verslo konsultacinis centras
Pagalba bendruomenėms
Tarptautinio bendradarbiavimo projektų partneriai:
Suomijos VVG
Italijos VVG Isola Salento
Suomijos VVG Ykkosakseli
Pasvalio rajono vietos veiklos grupė
Širvintų rajono vietos veiklos grupė
Tarpteritorinio projekto ĝgyvendinimo partneriai:
Šakių krašto vietos veiklos grupė
Gelgaudiškio BC Atgaiva
Panevėžio raj. Miežiškių gyv. bendruomenė