vardas:
slaptažodis:
  


apie mus | bendruomenės | nuorodos | kontaktai | diskusijos | galerijos
      Naujienos
ĮVYKO VISUOTINIS VVG NARIŲ SUSIRINKIMAS

Panevėžio rajono vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime dalyvavo 36 (iš 48) VVG nariai - visų trijų sektorių (vietos valdžios, verslo ir pilietinės visuomenės) atstovai. Susirinkimui pirmininkavo ilgametis VVG narys, Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas Kazimieras Binkis, einantis pirmininko pavaduotojo pareigas. Pagal susirinkimo darbotvarkę buvo patvirtinta 2016 m. VVG veiklos ataskaita, svarstyta Panevėžio rajono 2016 – 2023 m. vietos plėtros strategijos metinė įgyvendinimo ataskaita 2016 m., patvirtinta 2016 m. VVG finansinė ataskaita. Susirinkimo metu į asociaciją buvo priimtas naujas narys - vietos savivaldos atstovė Ina Kulikauskienė. Visuotinis narių susirinkimas vienbalsiai pritarė Panevėžio rajono vietos veiklos grupės narystei Lietuvos kaimo tinkle. Tai pat susirinkime buvo pristatyta Panevėžio rajono 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga. VVG nariai buvo supažindinti su šiuo metu vykstančiais strategijos administravimo darbais, kvietimų teikti paraiškas dokumentacijos rengimu, planuojamų teikti kvietimų grafiku, besikeičiančia vietos projektų finansavimo ir administravimo tvarka bei Vietos veiklos grupių tinklo naujienomis. Susirinkimo metu trumpai buvo pristatyta asociacijos Mažieji bendruomenių muziejai, kurios viena iš steigėjų yra Panevėžio rajono vietos veiklos grupė, 2016 metais vykdyta projektinė veikla.
VVG nariai buvo supažindinti su VVG tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo taisyklėmis ir aptarė tokių projektų vykdymo galimybes.
Visuotinis narių susirinkimas baigėsi bendra dalyvių diskusija ir susirinkimo aptarimu prie kavos. Ypač daug diskusijų susilaukė stringanti strategijų įgyvendinimo pradžia ir besikeičianti naujojo laikotarpio vietos projektų įgyvendinimo ir administravimo tvarka.
Visuotinio VVG narių susirinkimo akimirkos