vardas:
slaptažodis:
  


apie mus | bendruomenės | nuorodos | kontaktai | diskusijos | galerijos
      Naujienos
JAUNIMO UŽIMTUMO SKATINIMO PROGRAMOS PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSAS
Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų jaunimo užimtumo skatinimo programos projektų rėmimo konkursą.

 

Teikiamas finansavimui projektas turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:
1. gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę;
2. stiprinti Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybos „Apskritasis stalas“ veiklą;
3. teikti pagalbą asmenims, steigiantiems naujas jaunimo organizacijas;
4. gerinti informacinę sklaidą apie jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą;            5. stiprinti jaunimo organizacijų savivaldą;
6. sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo organizacijų veiklai;
7. sudaryti sąlygas, kad vaikai ir jaunimas ir po pamokų galėtų lankyti užsiėmimus pagal savo pomėgius;
8. sudaryti sąlygas neformaliojo jaunimo laisvalaikiui;
9. remti neorganizuoto jaunimo iniciatyvas;
10. skatinti jaunimo saviraišką ir jaunimo sportinę veiklą;
11. sudaryti sąlygas neformalių ir formalių jaunimo grupių veiklai;
12. padėti jaunimui susipažinti su savanoryste ir suteikti galimybes savanoriauti;
13. stiprinti ankstyvąjį profesinį informavimą;
14. padėti jaunimui integruotis į darbo rinką;
15. skatinti jaunimo ir jaunųjų ūkininkų verslo pradžią ir plėtrą;
16. ugdyti jaunų žmonių verslumą;
17. skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sprendžiant jaunimo ir su jaunimu susijusius klausimus;
18. sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų atstovams dalyvauti susigiminiavusių savivaldybių miestų vykdomose programose;
19. sudaryti sąlygas ilgalaikiam užimtumui;
20. suteikti bendrąjį finansavimą paramą jau gavusioms organizacijoms.

Projektus gali rengti ir paraiškas teikti jaunimo organizacijos, registruotos Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka; su jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos Asociacijų įstatymo, Viešųjų įstaigų įstatymo, Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo ar Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka; neformalios jaunimo grupės; atviri jaunimo centrai, atviros jaunimo erdvės, registruotos Registrų centre.

Projektai teikiami pagal patvirtintą paraiškos formą iki 2017 m. gegužės 29 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijai adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys. Kreiptis į priimamąjį 207 kab. Paraiškos turi būti tvarkingai susegtos, įdėtos į voką, ant voko turi būti nurodytas konkurso pavadinimas.

Informaciją apie konkursą, konkurso nuostatus bei paraiškos formą galite rasti Panevėžio rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.panrs.lt., skiltyje „Jaunimas“.

Kontaktinis asmuo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Sandra Budreikienė, tel. (8 45) 58 26 93,  el. p. sandra.budreikiene@panrs.lt

 

Diskusija
www.panrs.lt   
2017.05.02 13:08:07   
Grįžti atgal
Žiūrėti    Pristatyti
kontaktinė informacija
Panevėžio rajono savivaldybė
Panevėžio kredito unija
Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga
Panevėžio verslo konsultacinis centras
Pagalba bendruomenėms
Tarptautinio bendradarbiavimo projektų partneriai:
Suomijos VVG
Italijos VVG Isola Salento
Suomijos VVG Ykkosakseli
Pasvalio rajono vietos veiklos grupė
Širvintų rajono vietos veiklos grupė
Tarpteritorinio projekto ĝgyvendinimo partneriai:
Šakių krašto vietos veiklos grupė
Gelgaudiškio BC Atgaiva
Panevėžio raj. Miežiškių gyv. bendruomenė